Hướng dẫn sử dụng FileZilla Client

Một trong những phần mềm FTP nổi tiếng đó chính là FileZilla, một phần mềm mã nguồn mở miễn phí, bạn có thể tải về tại địa chỉ: http://filezilla-project.org/download.php.

Bạn sẽ cần có tài khoản FTP để sử dụng, hãy xem lại Email thông báo khởi tạo dịch vụ mà chúng tôi gởi cho bạn.

FileZilla Site Manager

Site Manager trong FileZilla là một cách tốt nhất để bạn quản lý các kết nối FTP, bạn không nên dùng Quick Connect vì bạn sẽ không xác lập được mọi thông số cần thiết. Hơn nữa, khi bạn nhập một tài khoản vào Site Manager, nó sẽ được lưu ở đó để bạn sử dụng những lần sau.

Bước 1: Mở phần mềm FileZilla
Bước 2: Click vào nút Site Manager ở góc trái

Bước 3: Click vào “New Site” vào nhập tên tài khoản, bạn có thể dùng ngay tên miền để dễ nhớ

Bước 4: Nhập vào các thông tin kết nối

– Host: tenmiencuaban.com (tên miền website của bạn)
– Protocol: FTP – File Transfer Protocol
– Encryption: Use Plain FTP (lưu ý: phải chọn Use Plain FTP)
– Login type: Normal
– User: Trong Email khởi tạo dịch vụ
– Password: Trong Email khởi tạo dịch vụ
– Account: để trống
– Comments để trống
Click OK.

Bước 5: Kết nối đến tài khoản FTP vừa tạo bằng cách nhấn vào mũi tên bên cạnh nút Site Manager vừa nãy

FileZilla sẽ thực hiện kết nối và hiển thị danh sách, bên trái là tập tin trên máy bạn, bên phải là trên máy chủ.