Kiểm tra tên miền | Cập nhật thông tin tên miền (WHOIS)

Cấu hình tên miền

Chức năng Cấu hình tên miền cho phép bạn cấu hình các thông số IP cho www, mail, sub-domain, ...

Để bắt đầu bạn hãy nhập tên miền (domain name) và password vào form dưới đây và click nút Login. Lưu ý:

Domain name  (không có www)
Password   
 

Hoặc truy cập trực tiếp vào liên kết: www.dns-diy.net

Cần hỗ trợ: Vui lòng gọi 0908577099 hoặc email về: support@tamnhinviet.com để được hướng dẫn.