Kiểm tra tên miền | Cấu hình tên miền (DNS Config)  

Quản lý tên miền

Chức năng Quản lý tên miền cho phép bạn toàn quyền cập nhật các thông tin của domain như: thay đổi password, thay đổi thông tin về DNS, Adminsitrator contact, Technical contact, ...

Để bắt đầu bạn hãy nhập tên miền (domain name) và password vào form dưới đây và click nút Modify. Lưu ý:

Domain name  (không có www)
Password   
 

Hoặc truy cập trực tiếp vào liên kết: OnlineNic Update Whois

Cần hỗ trợ: Vui lòng gọi 0908577099 hoặc email về: support@tamnhinviet.com để được hướng dẫn.